Zaměstnanci a studenti PhD na katedře TZB

Ing. Vladimíra Linhartová
Ing. Vladimíra Linhartová
Místnost: As126
Telefon: 224 357 119
e-mail:
www:  

Adresa:
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta stavební
Katedra technických zařízení budov K11125
Thákurova 7
166 29 Praha 6
Věda a výzkum
Využití odpadního tepla z technologických procesů.
Poslední aktualizace: 07. 04. 2017