Informace pro zájemce ze středních škol

Co jsou technická zařízení budov (TZB)?

Představte si, že se nacházíte v nejúžasnější, Vámi vysněné, budově na světě. Nyní ve své představě odstraňte z této budovy osvětlení, vytápění, klimatizaci, vodovod, kanalizaci, všechny zařizovací předměty (umyvadla, sprchy, vany, WC apod.), výtahy, zdroje všech energií (plyn, elektřiu, obnovitelné zdroje), telefony, IT sítě, požární ochranu, bezpečnostní systémy a tak dále a tak dále... a zůstanete ve studené, ponuré a neobyvatelné kostře domu.

Budova neslouží jen k tomu, aby poskytovala přístřesí - ochranu před vnějšími vlivy, ale měla by též poskytovat prostředí, kde mohou lidé spokojeně žít, pracovat i relaxovat. A k tomu významnou měrou přispívají právě výše zmíněné systémy. Téměř vše, co se nachází uvnitř budovy a poskytuje bezpečí a komfort, lze shrnout pod společný název Technická zařízení budov (Building services).

Technická zařízení budov v podstatě přivádí budovu "k životu". Patří mezi ně:

 • Vytápění
 • Vzduchotechnika
 • Větrání
 • Vodovod
 • Kanalizace (včetně zařizovacích předmětů)
 • Chlazení
 • Plyn, elektřina, obnovitelné zdroje
 • Přirozené a umělé osvětlení
 • Inteligentní fasády
 • Výtahy
 • Měření a regulace
 • Požární ochrana a detekce požářu
 • Telefony a IT sítě
 • Zabezpečovací a poplašné systémy

Účelem technických zařízení budov (TZB) je zajištění komfortního pracovního nebo obytného prostředí v souladu s požadavky uživatelů, při minimální spotřebě energie a minimální zátěži životního prostředí.

Jste na střední škole a zajímá Vás

 • Jak fungují budovy?
 • Jak vytápět, větrat nebo chladit budovy?
 • Jak hospodařit v budovách s vodou?
 • Co je to inteligentní dům?

Chcete pokračovat ve studiu a stát se odborníkem na technická zařízení budov?

Fakulta stavební ČVUT v Praze Vám nabízí 2 bakalářské studijní programy  

Stavební inženýrství s oborem Konstrukce pozemních staveb (C)

Tento je určen především pro technicky zaměřené zájemce, kteří zde získají potřebné znalosti nejen z matematiky, fyziky, statiky, ale i znalosti o materiálech a budovách, nutné pro řešení komplexních úloh navrhování systémů TZB.

Architektura a stavitelství (A)

Tento obor je určen pro studenty s vlohami pro architektonické řešení staveb a kromě technických věd přináší i humanitní předměty, potřebné pro studium architektury.

V rámci výuky 3. a 4. ročníku obou těchto bakalářských programů se seznámíte se základy profesí vytápění, větrání, zdravotní technika a elektroinstalace. Jako absolventi těchto oborů s titulem Bc. Se připravíte na praxi v oboru TZB.

Pokud chcete dále prohloubit své znalosti a stát se specialisty v oboru TZB, pak jsou pro Vás připraveny 2 navazující magisterské studijní programy (kde získáte titul Ing.)

 1. Budovy a prostředí
 2. Inteligentní budovy (mezifakultní obor - fa stavební, elektrotechnická a strojní)

hd indian porn movies free download sunny leone blue film xxx free xxx sexy video indian sex xxx tube com sunny leone xxx fuck video www xxxx porn video sunny leone free download sex video www com english sex video xxx porno gratis com Mom and son sex in 69 position indian porn videos xnxx