Projekční podklady a pomůcky - Struktura technické zprávy pro vytápění

TECHNICKÁ ZPRÁVA - VYTÁPĚNÍ

 1. ÚVOD
  • umístění objektu
  • majitel objektu
  • popis objektu
  • popis provozu v objektu
  • počet osob v objektu
 2. PODKLADY
  • výkresová dokumentace
  • průzkum
 3. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE
  • klimatické údaje
  • tepelná bilance
 4. ZDROJ TEPLA
  • popis zdroje a ostatních zařízení
  • stavební úpravy
  • větrání prostorů
  • přívod vzduchu, odvod spalin
 5. OTOPNÁ SOUSTAVA
  • typ soustavy
  • vedení rozvodů
  • materiál, spojování
  • izolace, kotvení
  • vypouštění, odvzdušnění soustavy
 6. OTOPNÉ PLOCHY
  • popis
  • umístění
  • uchycení
 7. ARMATURY, REGULACE
  • popis regulace soustavy
  • použité regulační armatury
 8. ZÁVĚR
  • podmínky uvedení do provozu
  • předpisy a normy