Akce pořádané katedrou TZB

  Akce pořádané katedrou TZB   9. Letní škola TZB aneb co v osnovách nebylo...  

9. Letní škola TZB aneb co v osnovách nebylo...

Termín: 07.09.2011 - 09.09.2011   

Generální sponzor
Sponzoři

TZB pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie

Dovolujeme si Vás pozvat 9. letní školu TZB, pořádanou v podhradí hradu Český Šternberk. 9. letní škola TZB je určena především posluchačům studijního programu Budovy a prostředí, kteří v ZS2011/2012 budou zpracovávat diplomovou práci na katedře TZB a doktorandy se zájmem o problematiku nejen nízkoenergetických systémů TZB. Kromě technických problémů se budou moci účastníci seznámit i se základy psychologie týmové práce a využít i možností konzultací s přítomnými odborníky z technických univerzit v Praze, Brně, Bratislavě a Košicích a špičkovými odborníky z praxe. Výuka letní školy bude probíhat formou přednášek, diskusí a workshopu účastníků v českém a slovenském jazyce.

prof. Ing. Karel Kabele, CSc.
Odborný garant LŠ TZB

Přípravný výbor:
prof. Ing. Karel Kabele, CSc., vedoucí Katedry technických zařízení budov FSV ČVUT v Praze
doc. Ing. Jiří Hirš, CSc., vedoucí Ústavu technických zařízení budov, FAST VUT Brno, proděkan FAST VUT Brno
doc.Ing.Danica Košičanová, PhD., vedoucí Katedry technických zariadeni budov, Stavebná fakulta TU Košice
doc.Ing.Otília Lulkovičová, PhD., vedoucí Katedry technických zariadeni budov, Stavebná fakulta STU Bratislava
doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D., odborný asistent Katedry technických zařízení budov FSV ČVUT v Praze
Ing. Stanislav Frolík, Ph.D., odborný asistent Katedry technických zařízení budov FSV ČVUT v Praze
Ing. Daniel Adamovský, Ph.D., odborný asistent Katedry technických zařízení budov FSV ČVUT v Praze
Ing. Miroslav Urban, Ph.D., odborný asistent Katedry technických zařízení budov FSV ČVUT v Praze
Ing.Petr Mádr - STP


Na přípravě 9. LŠ TZB se dále lektorsky podílejí doktorandi a asistenti katedry TZB FSV ČVUT v Praze, Ústavu technických zařízení budov FAST VUT Brno, katedry TZB SvF STU Bratislava a katedry TZB SF TU Košice

[PEDAGOG.93], doktorand katedry TZB FSV ČVUT
[PEDAGOG.90], doktorandka katedry TZB FSV ČVUT
[PEDAGOG.91], doktorandka katedry TZB FSV ČVUT
[PEDAGOG.76], doktorandka katedry TZB FSV ČVUT
Ing. Martin Kny, Ph.D., doktorand katedry TZB FSV ČVUT
[PEDAGOG.77], doktorandka katedry TZB FSV ČVUT
[PEDAGOG.103], doktorandka katedry TZB FSV ČVUT
Ing. Pavla Pechová, Ph.D., doktorandka katedry TZB FSV ČVUT
[PEDAGOG.102], doktorandka katedry TZB FSV ČVUT
[PEDAGOG.69], doktorand katedry TZB FSV ČVUT
Ing. Monika Ošlejšková,doktorandka ústavu TZB VUT Brno
Ing. Lenka Maurerová ,doktorandka ústavu TZB VUT Brno
Ing. Pavol Fedorčák, doktorand katedry TZB SF TU Košice
Ing. Richard Nagy, PhD. odborný asistent katedry TZB SF TU Košice
Ing. Dušan Orgoník,doktorand katedry TZB SF STU Bratislava
Ing. Emilia Ďurišová,doktorandka katedry TZB SF STU Bratislava
[PEDAGOG.99], doktorandka katedry TZB FSV ČVUT


a odborní konzultanti Letní školy TZB

Ing.Magdalena Kadlecová, CSc., gestalt terapeutka
doc. Ing. Karel Papež, CSc., Katedra technických zařízení budov FSV ČVUT v Praze
Ing.Martin Skořepa,MBA, VCES
a další...


 1. Místo konání
  PARKHOTEL ČESKÝ ŠTERNBERK s.r.o.,Český Šternberk 46, 257 27 Český Šternberk
   
 2. Termín
  7. 9. - 9. 9. 2011
   
 3. Účastnický poplatek

  student magisterského programu300 Kč
  student doktorského studia600 Kč
  ostatní účastníci1200 Kč

  Účastnický poplatek zahrnuje náklady na ubytování a stravu, organizační výlohy a pracovní materiály.Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
   
  Úhrada poplatku
  • bezhotovostně - poplatek uhraďte na konto Společnosti pro techniku prostředí u Komerční banky v Praze,
   číslo účtu 43837011/0100,
   variabilní symbol 207 00 10,
   IČO 00499978,
   DIČ CZ00499978.
   Společnost pro techniku prostředí je plátcem DPH.
    
  • hotově - na místě po příjezdu na LŠ.

 4. Cestovné
  Dopravu nezajištujeme.
   
 5. Ubytování
  hotelového typu, 2 - 3 lůžkové pokoje s vlastním příslušenstvím.
   
 6. Program 9. Letní školy TZB - AKTUALIZOVÁNO 29. 8. 2011
   
 7. Přihlašování
  Výběrové řízení uzavřeno dne 17. 6. 2011, výsledky najdete zde.


 8. Organizační zajištění - pořadatel

  STP logo
  Společnost pro techniku prostředí
  Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
  tel: 221 082 353, fax: 221 082 201
  e-mail: stpcr@stpcr.cz
  http://www.stpcr.cz/