Akce pořádané katedrou TZB

  Akce pořádané katedrou TZB   FAKULTNÍ KOLO SVOČ 2007 ČVUT v Praze – Fakulta stavební  

FAKULTNÍ KOLO SVOČ 2007 ČVUT v Praze – Fakulta stavební

Termín: 02.05.2007   10:00

Odborná sekce: TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV

FOTOGALERIE Z PRŮBĚHU FAKULTNÍHO KOLA Pořadatel: Katedra TZB, ČVUT v Praze - Fakulta stavební
Termín konání: Středa 2. 5. 2007 od 10,00

Místo konání:
Katedra TZB, ČVUT v Praze – Fakulta stavební
Thákurova 7, Praha 6 – Dejvice, PSČ, 166 29
Místnost: C 221

Dovolujeme si Vás pozvat na Fakultní kolo SVOČ pořádané v odborné sekci „ Technická zařízení budov“. Soutěž je určena především pro studenty 5. ročníku, ale velmi rádi oceníme zájem i studentů nižších ročníků, se zájmem o komplexní problematiku technických zařízení budov.

Nejlépe vyhodnocení soutěžící studenti se zúčastní mezinárodního kola SVOČ, které se pro letošní rok uskuteční na Technické univerzitě v Žilině koncem května (termín bude zveřejněn).

Organizační zabezpečení a důležité termíny:

prof. Ing. Karel Kabele, CSc.
Odborný garant

Ing. Ilona Koubková, Ph.D.
Organizační manažer


Vědecký výbor:
Ing. Daniel Adamovský, Ph.D.
Ing. Hana Kabrhelová, Ph.D.
doc. Ing. Bohumír Garlík, CSc., DBA
Ing. Stanislav Frolík, Ph.D.
[PEDAGOG.2]
[PEDAGOG.3]
[PEDAGOG.4]
prof. Ing. Karel Kabele, CSc.
doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D.
Ing. Ilona Koubková, Ph.D.
[PEDAGOG.9]
[PEDAGOG.10]
[PEDAGOG.18]
Ing. Miroslav Urban, Ph.D.
[PEDAGOG.22]
[PEDAGOG.13]

Důležité termíny:

Pondělí 23.4. 2007 - odevzdání příspěvků (téma, autor, délka příspěvku - rozsah a forma prací)
Středa 2.5. 2007 v 10,00 - zahájení fakultního kola SVOČ v odborné sekci „ Technická zařízení budov“.

Rozsah a forma prací

Titulní strana a závěr příspěvku:
Jméno a příjmení autora soutěžního příspěvku:
Ročník, studijní skupina, zaměření:
Školitel a konzultant odborného příspěvku (tituly, jméno, příjmení):
Téma příspěvku:
Přesný název soutěžního příspěvku:
Podpis autora nebo autorů soutěžního příspěvku:

Rozsah a forma prací:

Práce budou zaměřeny na tématiku „Technických zařízení staveb a energie budov“.
Rozsah jednotlivých prací je omezen maximálně na 20 stran textu + přílohy. Soubor uložte ve formátu doc a pdf pod názvem prijmeni_jmeno-SVOC 2007 (bez háčků a čárek).
Přílohy (výkresy, tabulky, grafy,…) musí být součástí dokumentu, ne pouze přiložené v souboru. V případě, že přeci jen bude nutné nechat některé přílohy mimo hlavní soubor, nakopírujte je do podadresáře PRILOHY.

Práce bude mít titulní stranu, název soutěžního příspěvku bude uveden v mateřském jazyce (zpravidla česky nebo slovensky ) a v anglickém jazyce.

Text bude psán v MICROSOFT WORD ver. 97, 2000 nebo XP, font ARIAL, velikost 12, řádkování jednoduché s vloženými fotografiemi a obrázky v textu. Nadpisy ve velikosti 14, bold, nad nadpisem 2 řádky, pod nadpisem 1 řádek volný, text začíná odstavcem s předsazením 1,25.

Práce budou předány dvojí formou:
  1. e-mailem na adresu nebo osobně doručit do místnosti A 121 na CD nebo flash disku.
  2. Formou dvou exemplářů výtisků v kroužkové vazbě, včetně případných příloh.
Ukázka příspěvku ze SVOČ 2006 (PDF 217.2 kB)

Program SVOČ 2007 FSv - TZB

Den a hodina: středa 2.5. 2007 – 10,00
Místnost: C 221
Presentace soutěžících: 9,15 – 9,45
Odborná porota:
Ing. Hana Kabrhelová, Ph.D.
Ing. Stanislav Frolík, Ph.D.
[PEDAGOG.2]
prof. Ing. Karel Kabele, CSc. – odborný garant
Ing. Ilona Koubková, Ph.D. – organizační garant
[PEDAGOG.10]

Úvodní slovo a přivítání: 10,00 – 10,15 prof. Ing. Karel Kabele, CSc.

  Soutěžící Název práce Časový pořádek
1. Koldovský Petr
5.ročník
Ekologická likvidace odpadních vod. Kořenové čistírny odpadních vod.
Vedoucí: Ing. Stanislav Frolík, Ph.D.
10,15 - 10,30
2. Svoboda Miroslav
5.ročník
Vnitřní prostředí bazénových hal - vzduchotechnika a rizika dráždivých plynů.
Vedoucí: Ing. Stanislav Frolík, Ph.D.
10,30 - 10,45
3. Ulč Jakub
5.ročník
Porovnání efektivity fototermických a fotovoltaických systémů.
Vedoucí: Ing. Stanislav Frolík, Ph.D.
10,45 - 11,00
4. Nezdarová Šárka
5.ročník
Solární kolektory. Návrh optimální plochy a sklonu solárních kolektorů pro nízko-energetický bytový dům.
Vedoucí: Ing. Stanislav Frolík, Ph.D.
11,00 - 11,15
5. Šaffek Marcel
4.ročník
Úspory energie na vytápění v bytovém domě s restaurací.
Vedoucí: Ing. Stanislav Frolík, Ph.D.
11,15 - 11,30
6. Lamr David
4.ročník
Problematika vytápění bytových domů.
Vedoucí: Ing. Ilona Koubková, Ph.D.
11,30 - 11,45
7. Hejčíková Monika
4.ročník
Příprava teplé vody a její efektivnost v návaznosti na zdroje vytápění v polyfunkčním domě.
Vedoucí: Ing. Ilona Koubková, Ph.D.
11,45 - 12,00
8. Smolík Ondřej
4.ročník
Problematika nízko-energetických bytových domů.
Vedoucí: doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D.
12,00 - 12,15
9. Hasman Josef
5.ročník
Vyhodnocení provozu chladicích stropů v prostoru velkoplošných kanceláří.
Vedoucí: prof. Ing. Karel Kabele, CSc.
12,15 - 12,30
10. Foldynová Lenka
5.ročník
Využití hybridního větrání v bytových domech.
Vedoucí: prof. Ing. Karel Kabele, CSc.
12,30 - 12,45
11. Neškodný Miroslav
5.ročník
Využití obnovitelných zdrojů - Biomasy, ohřev teplé vody pomocí biomasy.
Vedoucí: [PEDAGOG.2]
12,45 - 13,00
12. Luňáček Jaroslav
5.ročník
Hospodaření s dešťovou vodou.
Vedoucí: [PEDAGOG.2]
13,00 - 13,15
13. Šanovcová Šárka
5.ročník
Zpětné využití dešťové vody.
Vedoucí: [PEDAGOG.13]
13,15 - 13,30

hd indian porn movies free download sunny leone blue film xxx free xxx sexy video indian sex xxx tube com sunny leone xxx fuck video www xxxx porn video sunny leone free download sex video www com english sex video xxx porno gratis com Mom and son sex in 69 position indian porn videos xnxx