IDES-EDU nabízí:

  • Učební osnovy a vzdělávací programy, které připraví studenty k řešení problémů v multidisciplinárních týmech.
  • Spolupráci mezi studenty a profesionály.
  • Certifikace a akreditace v oboru integrovaného navrhování budov na vnitrostátní a zahraniční úrovni.
  • Dynamický a adaptivní multimediální učební portál.
  • Zvyšování povědomí o integrovaném navrhování budov pomocí propagačních kampaní ve stavebním
    odvětví a výměnných studijních programů mezi univerzitami v Evropě.