Vážené kolegyně, vážení kolegové,
IBPSA-CZ (International Building Performance Simulation Association - Czech Republic)
ve spolupráci s VUT v Brně vás zve na konferenci Simulace budov a techniky prostředí 2008,
zaměřenou na počítačové simulace budov a systémů větrání, vytápění a klimatizace.
Součástí konference bude výroční členské zasedání IBPSA-CZ.6. a 7. 11. 2008
Kongresové centrum
Hotel Continental
Kounicova 6
Brno-Veveří
www.continentalbrno.cz
Informace o ubytováníKonference je zaměřena na uplatnění počítačových simulací v těchto oblastech:

 • termodynamika budov a energetických systémů
 • vnitřní a vnější aerodynamika budov
 • vnitřní prostředí budov a dopravních prostředků
 • vliv prostředí na lidský organismus
 • projektování a audit energetických systémů budov
 • optimalizace provozu a regulace vytápění, větrání a klimatizace budov
 • aplikace netradičních zdrojů energie
 • řešení nestandardních stavebních prvků budov


 • Abstrakt:
  30. 6. 2008

  Vyrozumění o přijetí abstraktu:
  31. 7. 2008

  Definitivní příspěvek:
  10. 9. 2008  Abstrakt zašlete e-mailem na adresu sbtp08@fme.vutbr.cz

  Abstrakt bude obsahovat:

 • název příspěvku
 • jméno autora(ů), pracoviště, kontaktní adresu a e-mail
 • text abstraktu (alespoň 100 slov)
 • Příspěvky budou otištěny a prezentovány v českém, slovenském nebo anglickém jazyce.
  V případě, že máte zájem prezentovat příspěvek jako poster, uveďte to v poznámce.  Účastnický poplatek konference SBTP '08 je 2200,- Kč.
  Pro členy IBPSA-CZ je poplatek snížen na 1800,- Kč.

  Částka zahrnuje organizační náklady, cenu sborníku, občerstvení během konference
  a společenský večer první den konference.

  Poplatek uhraďte převodem na účet IBPSA-CZ, Technická 4, 166 07 Praha 6.
  IČ: 69347891
  DIČ: CZ69347891 (IBPSA-CZ není plátcem DPH)
  Daňový doklad vám bude vystaven na základě vašich fakturačních údajů.

  Bankovní spojení: ČSOB Praha, číslo účtu: 157857408/0300
  Variabilní symbol: prvních šest číslic vašeho rodného čísla
  BIC: CEKOCZPP
  IBAN: CZ59 0300 0000 0001 5785 7408
  Název účtu: IBPSA-CZ  Zasláním abstraktu se automaticky registruje k účasti na konferenci první autor příspěvku.
  Ostatní spoluautoři nebo zájemci o účast bez vlastního referátu se mohou přihlásit zasláním e-mailu.

  Vaše dotazy, registraci, údaje pro fakturaci apod. zasílejte e-mailem na adresu: sbtp08@fme.vutbr.cz

  Pozvánka ke stažení ve formátu PDF
  černobílá verze
  barevná verze


  Michal Jaroš (předseda), VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství
  Martin Barták, ČVUT v Praze, Fakulta strojní
  František Drkal, ČVUT v Praze, Fakulta strojní
  Michal Duška, ČVUT v Praze, Fakulta strojní
  Jozef Hraška, STU v Bratislave, Stavebná fakulta
  Pavel Charvát, VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství
  Milan Janák, STU v Bratislave, Stavebná fakulta
  Karel Kabele, ČVUT v Praze, Fakulta stavební
  Michal Kabrhel, ČVUT v Praze, Fakulta stavební
  Ondřej Šikula, VUT v Brně, Fakulta stavební
  Viktor Zbořil, ČVUT v Praze, Fakulta strojní