Kanalizace

Zařizovací předměty

Ochrana proti pronikání zápachu – zápachová uzávěrka (sifón)

Kanalizační potrubí

Rozdělení

 1. Připojovací potrubí
 2. Svislý odpad
 3. Ležatý svod

Materiál

 1. Připojovací potrubí
 2. Svislý odpad
 3. Ležatý svod
 4. vedený pod stropem

  v interiéru – stejně jako svislé odpadní potrubí

  vedený v zemi

  Vlastnosti materiálů

  PP (HT systém)

  PVC tenkostěnné - lehká řada

  PVC tvrdé (KG) - těžká řada

  PE-HD 

  Litina hrdlová

  Kamenina 

  Vícevrstvá potrubí 

  Protihluková potrubí 

  Typová řada průměrů (dimenzí) 

  Vnitřní světlosti DN a odpovídající vnější průměry potrubí

  DN (diameter nominal) 32 40 50 (60) 65 100 125 150 200
  D (vnější průměr) 32 40 50 60 75 110 125 160 200

  U plastových potrubí se značí vnější průměr x tl. stěny – D x t, tloušťka stěny se určuje podle jednotlivých typů výrobků

  U kameniny a litiny zaokrouhlenou vnitřní světlostí DN

  Zakreslování v půdoryse 

  Připojovací potrubí 

  Svislý odpad 

  Ležatý svod 

  Přechod svislý odpad – ležatý svod 

  JAK NENAPOJOVAT: 

  Zařizovací předměty v podzemních místnostech

  Dešťová kanalizace

  Kanalizační přípojka