129DPM - Diplomová práce - obor A

Rozsah:
Počet kreditů:
Forma ukončení: Zkouška

Výuka předmetu v zimním semestru pro obory: A

Diplomová práce zadaná a zpracovávaná na K129. Pokud je v rámci zadání požadována účast K125, student splní zadání a požadavky přidělených konzultantů. Konkrétní zadání z části TZB stanoví konzultant po dohodě s vedoucím diplonové práce dle typu objektu a rozsahu zadané práce.