125YUOB - Umělé osvětlení v budovách

Rozsah: 1+1
Počet kreditů: 2
Forma ukončení: Zápočet

Výuka předmetu v letním semestru pro obory: B

Přehlednou formou z hlediska předmětu, specializace, případně oboru "Umělého osvětlení budov"; budou zhodnoceny ve smyslu pedagogického cíle předmětu, základní geometrické a světelně technické pojmy. Umělé osvětlení z pohledu projektanta; zásady pro návrh osvětlení.Základní schéma zapojení osvětlovacích soustav v budovách. Vliv prostředí v budově z pohledu nároků na umělé osvětlení (fyziologii vidění, zdraví člověka). Studenti získají základní poznatky z oblasti návrhu osvětlovacího systému budovy, světelných zdrojů a formou exkurzí názorné praktické příklady trhu. Budou popsány návody a příklady výpočtu umělého osvětlení v budově, jejich ekonomické ukazatele v souvislosti a návaznosti na konkretní a významnou úsporu el. energie v aplikacích umělého osvětlení v inteligentních budovách. Systémové řízení energií z pohledu umělého osvětlení a vazbeb na zdravotní, zejména psychologické aspekty života člověka v kontextu Smart budov a měst.

Garant předmětu: doc. Ing. Bohumír Garlík, CSc.

zobrazit podrobnosti předmětu...