125XSEL - Stavební elektrotechnika

Rozsah: 1+1
Počet kreditů: 4
Forma ukončení: Zápočet

Výuka předmetu v zimním semestru pro obory: C
Výuka předmetu v letním semestru pro obory: C

Názorným způsobem budou vysvětleny a popsány základy aplikované elektrotechniky v budovách. Elektrické instalace klasického a speciálního provedení. Důraz bude kladen na pochopení rozdílu mezi klasickou instalací a systémovým řešením instalací v současnosti a v budoucnosti v budovách. Na příkladu projektu systémového a silového rozvodu v budovách budou zhodnoceny a rekapitulovány výše uvedené skutečnosti (včetně příkladů z praxe). Komplex problémů bude orientována na úsporu energií, obnovitelné zdroje, spolehlivost, bezpečnostní kriteria na stavbách, bezpečnostní kriteria elektrických zařízení, inteligentní prostředí budov jejich technologii, filozofii a architekturu. Vymezení mezních hodnot vlivu elektromagnetických a elektrických polí na zdraví člověka bude motivován u studentů zájem o řešení této nové skutečnosti v kontextu s elektrickými rozvody

Garant předmětu: doc. Ing. Bohumír Garlík, CSc.

zobrazit podrobnosti předmětu...