125TZBL - Technické zařízení budov L

Rozsah: 2+2
Počet kreditů: 4
Forma ukončení: Zápočet, Zkouška

Výuka předmetu v letním semestru pro obory: L


zobrazit podrobnosti předmětu...