125TECE - Technologické celky

Rozsah: 2+0
Počet kreditů:
Forma ukončení: Klasifikovaný zápočet

Výuka předmetu v zimním semestru pro obory: X

Garant předmětu: Ing. Ilona Koubková, Ph.D.

zobrazit podrobnosti předmětu...