125STZB - Systémy TZB

Rozsah: 3+2
Počet kreditů: 6
Forma ukončení: Zápočet, Zkouška

Výuka předmetu v letním semestru pro obory: R

Prohlubující předmět TZB pro bakaláře navazující na základní předměty výuky vzduchotechniky, zdravotechniky a vytápění.

Garant předmětu: prof. Ing. Karel Kabele, CSc.

zobrazit podrobnosti předmětu...