125SPB1 - Specializovaný projekt 1

Rozsah: 0+3
Počet kreditů: 4
Forma ukončení: Klasifikovaný zápočet

Výuka předmetu v zimním semestru pro obory: B

přihlášení studentů na projekt SPB1 :
Pro přihlášení k předmětu studenti vyplní přihlášku, kde mají možnost předběžné volby preference skupiny vyučujících. Vyplněnou přihlášku ve formátu pdf studenti zašlou emailem na k125@fsv.cvut.cz s předmětem SPB1 !!! nejpozději před začátkem příslušného semestru. Tento email slouží pouze k zaslání přihlášky, nikoli k zodpovídání dotazů. Konečné rozdělení studentů do skupin bude provedeno po vyhodnocení přihlášek na začátku semestru. O rozdělení studentů k jednotlivým vedoucím budou studenti informováni ve výuce. V případě, že student neodevzdá přihlášku, bude přidělen ke skupině vedoucím katedry.

rámcový obsah předmětu :
Specializovaný projekt 125SPB1 je samostatný předmět pro studenty 1.semestru magisterského programu „Budovy a prostředí“. Projekt je zaměřen na zpracování koncepce a projektové dokumentace konkrétního objektu občanské nebo bytové výstavby jednotlivých profesích TZB.

výuka předmětu:
Studenti pracují na zadáních stanovených katedrou, která jsou představena na první výukové hodině semestru. Dle konkrétního zadání budou studenti rozděleni do skupin, které povede tým pedagogů. Podrobnější specifikace zadání bude upřesněna ve výuce po dohodě s vedoucími. Zadání pak student zpracuje v požadovaném rozsahu ve formě textové, výpočtové i grafické, který bude obsahovat koncepční řešení objektu a projektovou dokumentaci zadané části TZB.


vyučující:

1.skupina
prof. Ing. Karel Kabele, CSc.
doc. Ing. Karel Papež, CSc.
Ing. Zuzana Veverková, Ph.D.
Ing. Miroslav Urban,Ph.D.

ADM2_Stokr
BD3_Brest
BD4_Vysehrad
RD_Brest
ZS_Mnisek

2.skupina
doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D.
doc. Ing. Bohumír Garlík, CSc.
Ing. Ilona Koubková, Ph.D.
Ing. Roman Musil,Ph.D.

ADM Písek
BD Pod Vyšehradem
Centrum 112 Hostivice
RD

3.skupina
Ing. Daniel Adamovský, Ph.D.
doc. Ing. Vladimír Jelínek, CSc.
Ing. Stanislav Frolík, Ph.D.

BD1_gen_Pika
BD5_Vysehrad
KULT2_Mnisek
Plovarna_HK
RD_Popovicky

Stažením podkladů k objektům souhlasíte s tím, že budou použity pouze a výhradně pro výukové účely na K125 jako podklady pro projekci profesí TZB v rámci studia.

Garant předmětu: Ing. Stanislav Frolík, Ph.D.

zobrazit podrobnosti předmětu...