125EBU - Elektrotechnika a inteligentní budovy

Rozsah: 2+0
Počet kreditů:
Forma ukončení: Zkouška

Výuka předmetu v zimním semestru pro obory: B

Přes různé definice inteligentních budov (IB) a souvislostí s jejích řešením, jejich energetické náročnosti a kvality prostředí, včetně konkrétních realizací jednotlivých jejich subsystémů, budou studenti seznámeni se systémovým řešením celé této problematiky. Hardware a software IB bude popisován na bázi logických systémů a logického řízení. Konkrétní aplikace budou předvedeny na systémech řízení IB jako jsou Ego-n, KNX, případně FOXTROT. Na systému řízení budov, prostřednictvím aplikace uzavřeného systému Ego-n, získají studenti i praktickou orientaci nad řešením zadaného úkolu - řízení bytu, budovy apod.

Přednášky


Garant předmětu: doc. Ing. Bohumír Garlík, CSc.

  Téma Přednášející
1 Úvod do EBU (EIBB).Definice inteligentních budov, koncepce, architektura.Základní pojmy a aplikace z oblasti energetiky a prostředí budov. Nový pohled na problematiku staveb i v kontextu Smart Cities.
125ebu-01.pdf (PDF 16.3 MB)
doc. Ing. Bohumír Garlík, CSc.
2 Rekapitulace a významné změny ve struktuře a organizaci ES a energetiky v ČR. Charakteristika základních změn a realizací silové elektrické instalace v budovách, s orientaci na inteligentní budovy. doc. Ing. Bohumír Garlík, CSc.
3 Vybrané kapitoly z programování PLC podle normy IEC 61 131-3. Základní myšlenky,programové organizační jednotky. Rozdělení programovacích jazyků. Úvod do grafického jazyka - jazyk funkčního blokového schematu. doc. Ing. Bohumír Garlík, CSc.
4 Logické systémy. Logické řízení. Logické obvody - úvod. Booleova algebra. Zobrazení čísel, kódy. Kódová informace. doc. Ing. Bohumír Garlík, CSc.
5 Logické funkce. Kombinační logické obvody. Zjednodušování logických výrazů. Základní logické operátory. doc. Ing. Bohumír Garlík, CSc.
6 Minimalizace logických funkcí. Sekvenční logické obvody. Realizace logických funkcí. Možné aplikace logického řízení v budovách. doc. Ing. Bohumír Garlík, CSc.
7 Inteligentní budova v systému ABB free@home. Tpologie. Vzorový postup návrhu instalace. Snímače a akční členy systému Ego-n Programovací funkce )rovně Basic a Plus.
125ebu-07.pdf (PDF 1.5 MB)
doc. Ing. Bohumír Garlík, CSc.
Externista 
8 Stmívání, spínání a ovládání osvětlení a dalších prvků instalace v budově. Příklady některých realizaci prostřednictvím didaktického kufru - samostatná práce studentů. doc. Ing. Bohumír Garlík, CSc.
Externista 
9 Bezpečnost výrobků a zařízení v ČR. Obecná bezpečnost výrobků v ČR. Bezpečnost vyhrazených technických zařízení budov. Příklady z praxe. doc. Ing. Bohumír Garlík, CSc.
Externista 
10 Topologické uspořádání KNX/EIB, instalace. Individuální a skupinová adresa, liniová spojka a oblastní spojka. Účastníci na sběrnici. Komunikace. Přenos telegramů.
125ebu-10.pdf (PDF 18.9 MB)
doc. Ing. Bohumír Garlík, CSc.
Externista 
11 Realizace funkcí v systému KNX/EIB. Využití rozvaděčů a aplikace IB. Hardware a software KNX/EIB. Směry vývoje. Příklady. Základy programování IB v ETS v systému KNX/EIB. Příklady. doc. Ing. Bohumír Garlík, CSc.
Externista 
12 Projektování ETS Professional - nejnovější verze. Diagnostika. Příprava na certifikační školení. doc. Ing. Bohumír Garlík, CSc.
Externista 
13 Závěr. Příprava na zkoušku. Zápočet. Diskuze k různým problematikám z obsahu přednášek. doc. Ing. Bohumír Garlík, CSc.

Poznámka k přednáškám
K jednotlivým přednáškám budou mít studenti k dispozici prezentace a přístup k elektronickému skriptu ETB na stránkách katedry TZB: GARLÍK, B.: Elektrotechnika a inteligentní budovy.

Podmínky zkoušky

1. 77% účast na přednáškách (max. 3 přednášky mohou být omluveny); jiný varianta musí být domluvena s garantem předmětu
2. Absolvovat všechny přednášky o systémech: Ego-n a KNX/EIB (jiná varianta musí být domluvena s garantem předmětu)
3. Ke zkoušce předložit samostatně připravený úkol a jeho vyřešení (projekt) - projekt bytu v systému aplikace Ego-n nebo KNX/EIB, případně FOXTROT. ----------------------------------------------------
Podmínky ke klasifikovanému zápočtu jsou stejné jako u zkoušky. Týká se to studentů oboru IB.

Doporučená literatura a podklady

  1. Prezentace přednášejících
  2. Skriptum (elektronická verze): GARLÍK, B.: Elektrotechnika a inteligentní budovy, ČVUT 2010
  3. Garlík, B.: Inteligentní budovy, BEN technická literatura, Praha, 2012, ISBN 978-80-7300-440-8
  4. Garlík, B.: Technické zařízení budov (Elektrická instalace v budovách); připraveno do tiskuPodmínky zápočtu

1. Účast na přednáškách podle pokynů a požadavků ke zkoušce, případně klasifikovaného zápočtu u oboru "Inteligentní budovy"