125EBU - Elektrotechnika a inteligentní budovy (Inteligentní budovy a Smart Cities)

Rozsah: 2+0
Počet kreditů:
Forma ukončení: Zkouška

Výuka předmetu v zimním semestru pro obory: B

Budou definovány pojmy "Inteligentní budova" a "Smart Cities". Proces přechodu od inteligentních budov k Smart Cities a naopak je fenoménem významných posunů do problematiky ekonomické, společenské a environmentální platformy. Souvislosti s jejích řešením včetně energetické náročnosti a kvality prostředí, včetně konkrétních realizací jednotlivých jejich subsystémů, budou studenti seznámeni se systémovým řešením celé této problematiky. Hardware a software IB a Smart Cities (informační a komunikační technologie) bude popisován na bázi logických systémů a logického řízení. Konkrétní aplikace budou předvedeny na systémech řízení IB jako jsou systém ABB free@home , KNX, a FOXTROT. Na systému řízení budov, prostřednictvím aplikace uzavřených systému, získají studenti i praktickou orientaci nad řešením zadaného úkolu - řízení bytu, budovy a Smart Cities.

Přednášky


Garant předmětu: doc. Ing. Bohumír Garlík, CSc.

  Téma Přednášející
1 Úvod do EBU (EIBB). Vybrané základy elektrotechniky. Definice inteligentních budov a Smart Cities, koncepce, architektura Nový pohled na problematiku staveb i v kontextu Smart Cities.
125ebu-01.pdf (PDF 10.7 MB)
doc. Ing. Bohumír Garlík, CSc.
2 DEFINOVANÁ ŘADA GREEN CITY INDEXŮ MĚŘÍ MĚSTA PŘIBLIŽNĚ NA POZICI 30 INDIKÁTORŮ, OSMI AŽ DEVÍTI KATEGORIÍ V ZÁVISLOSTI NA DANÉM REGIONU. Rozbor této problematiky ve vztahu pro definování a řešení Smart Cities. Telekomunikační služby podporující Smart Cities (rozbor a popis prostředí pro komunikaci a zpracování signálů. Protokoly, interface atd. doc. Ing. Bohumír Garlík, CSc.
3 Logické funkce. Kombinační logické obvody. Zjednodušování logických výrazů. Základní logické operátory a logické funkce. doc. Ing. Bohumír Garlík, CSc.
4 Rekapitulace a významné změny ve struktuře a organizaci ES a energetiky v ČR v rámci ČEPS. Charakteristika základních změn a realizací silové elektřiny ve vazbě na Smart Cities. doc. Ing. Bohumír Garlík, CSc.
Externista 
5 Bezpečnost výrobků uváděných na trh a do provozu. Přístup bezpečnosti provozovaných zařízení v rámci inteligentních budov a Smart Cities. Bezpečnost vyhrazených technických zařízení budov. Příklady z praxe. doc. Ing. Bohumír Garlík, CSc.
Externista 
6 Minimalizace logických funkcí. Sekvenční logické obvody. Realizace logických funkcí. Možné aplikace logického řízení v budovách. doc. Ing. Bohumír Garlík, CSc.
7 Topologické uspořádání KNX/EIB, instalace. Individuální a skupinová adresa, liniová spojka a oblastní spojka. Účastníci na sběrnici. Komunikace. Přenos telegramů.
125ebu-07.pdf (PDF 1.5 MB)
doc. Ing. Bohumír Garlík, CSc.
Externista 
8 Realizace funkcí v systému KNX/EIB. Využití rozvaděčů a aplikace IB. Hardware a software KNX/EIB. Směry vývoje. Příklady. Základy programování IB v ETS v systému KNX/EIB. Příklady.
125ebu-08.pdf (PDF 5.6 MB)
doc. Ing. Bohumír Garlík, CSc.
Externista 
9 Inteligentní budova v systému ABB free@home. Tpologie. Vzorový postup návrhu instalace. Snímače a akční členy systému ABB free@home Programovací funkce.
125ebu-09.pdf (PDF 5.6 MB)
doc. Ing. Bohumír Garlík, CSc.
Externista 
10 Stmívání, spínání a ovládání osvětlení a dalších prvků instalace v budově. Příklady některých realizaci prostřednictvím didaktického kufru - samostatná práce studentů v systému ABB free@home.
125ebu-10.pdf (PDF 18.9 MB)
doc. Ing. Bohumír Garlík, CSc.
Externista 
11 Realizace funkcí v systému FOXTROT. Využití rozvaděčů a aplikace IB. Hardware a software. Směry vývoje. Příklady. Základy programování IB v FOXTROT. Příklady. doc. Ing. Bohumír Garlík, CSc.
Externista 
12 Projektování v systému FOXTROT. doc. Ing. Bohumír Garlík, CSc.
Externista 
13 Závěr. Příprava na zkoušku. Zápočet. Diskuze k různým problematikám z obsahu přednášek. doc. Ing. Bohumír Garlík, CSc.

Poznámka k přednáškám
K jednotlivým přednáškám budou mít studenti k dispozici prezentace a přístup k elektronickému skriptu ETB na stránkách katedry TZB: GARLÍK, B.: Elektrotechnika a inteligentní budovy.

Podmínky zkoušky

1. Účast na přednáškách se doporučuje. 2. Doporučuje se absolvovat všechny přednášky o systémech: ABB free@home, FOXTROT a KNX/EIB. 3. Ke zkoušce student předloží samostatně připravený úkol a jeho vyřešení (projekt) - projekt bytu v systému aplikace ABB free@home, FOXTROT nebo KNX/EIB. ----------------------------------------------------
Podmínky ke klasifikovanému zápočtu jsou stejné jako u zkoušky. Týká se to studentů oboru IB.

Doporučená literatura a podklady

  1. Prezentace přednášejících
  2. Skriptum (elektronická verze): GARLÍK, B.: Elektrotechnika a inteligentní budovy, ČVUT 2010
  3. Garlík, B.: Inteligentní budovy, BEN technická literatura, Praha, 2012, ISBN 978-80-7300-440-8
  4. Garlík, B.: Technické zařízení budov (Elektrická instalace v budovách); připraveno do tiskuPodmínky zápočtu

1. Účast na přednáškách podle pokynů a požadavků ke zkoušce, případně klasifikovaného zápočtu u oboru "Inteligentní budovy"