124SPB1 - Specializovaný projekt 1 - na K124 (KPS)

Rozsah: 0+3
Počet kreditů: 4
Forma ukončení: Klasifikovaný zápočet

Výuka předmetu v zimním semestru pro obory: B

Projekt vedený katedrou K124. Rozsah části TZB určí vedoucí projektu na základě zadání. Předpokládají se individuální konzultace problematiky TZB a podle zadání z toho vyplývající potřebné výstupy, které určí vedoucí projektu po dohodě s konzultantem TZB. Požadavky na část TZB jsou uvedeny zde a na stránkách předmětu na K124.

Přednášky


Garant předmětu: Ing. Stanislav Frolík, Ph.D.