124P01C - Projekt 1

Rozsah: 0+3
Počet kreditů:
Forma ukončení: Klasifikovaný zápočet

Výuka předmetu v letním semestru pro obory: C

Projekt 124PJ1C je multidisciplinární projekt s participací katedry K125 s cílem zvolit vhodnou koncepci profesí TZB do vašeho objektu. Podle typu zadaného objektu bude konzultant TZB ve spolupráci s vedoucím projektu specifikovat konkrétní zadání, a sice požadavky a profese, které mají vliv na konstrukční část. Základním zadáním jsou prostorové požadavky pro vedení instalací TZB a specifikace konkrétních prostorů podle potřeb a účelu objektu. Podmínky zápočtu z části TZB, termíny odevzdání a přesný rozsah prací stanoví konzultant části TZB po dohodě s vedoucím projektu.

Přednášky


Garant předmětu: Ing. Stanislav Frolík, Ph.D.


Cvičící:  doc. Ing. Vladimír Jelínek, CSc., Ing. Ilona Koubková, Ph.D., doc. Ing. Karel Papež, CSc.

Podmínky zápočtu

  • minimálně 3 konzultace během semestru
  • splnění zadání v požadovaném (nebo vedoucím upraveném) rozsahu v požadované kvalitě


VÝKRESY - forma odevzdání

Zadání pro studenty