Zaměstnanci a studenti PhD na katedře TZB

Ing. Hana Kabrhelová, Ph.D.
Ing. Hana Kabrhelová, Ph.D.
Místnost: A223
Telefon: 224 357 109
e-mail:

Adresa:
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta stavební
Katedra technických zařízení budov K11125
Thákurova 7
166 29 Praha 6
Přednášky: 


Cvičení: 

Věda a výzkum
Téma disertační práce: Rezidenční mikroprostředí

Práce na grantu:

Snižování provozní energetické náročnosti budov inteligentními systémy řízení
Poslední aktualizace: 24. 01. 2019