Zaměstnanci a studenti PhD na katedře TZB

Ing. Miroslav Urban, Ph.D.
Ing. Miroslav Urban, Ph.D.
Místnost: A217
Telefon: 224 357 111
e-mail:
www:  

Adresa:
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta stavební
Katedra technických zařízení budov K11125
Thákurova 7
166 29 Praha 6
Konzultace v semestru
Den konzultace Čas konzultace Poznámka
pondělí 08:30 - 09:45 konzultace pouze DP zapsaný na katedře 125 (TZB) (podrobnosti níže)
pondělí 15:00 - 16:30 projekty, ostatní (konzultace nejsou náhradou za konzultaci ve cvičení v případě 124P01C)
středa 12:30 - 13:45 projekt 125 SPB2 / BP

Konzultace na konci semestru a ve zkouškovém období
Den konzultace Čas konzultace Poznámka
20. 05. 2019 08:30 - 10:30 konzultace
22. 05. 2019 08:30 - 09:30  
28. 05. 2019 08:00 - 09:30 konzultace (poslední možnost odevzdání 124P01C)

Přednášky: Informace o výuce
Informace k výuce pro ZS 2018/2019 - upřesnění konzultací, pouze diplom na K125:
konzultace pro diplomové práce - evidence konzultací

Výuka:
 • výuka specializovaných předmětů katedry technických zařízení budov v rámci magisterských a bakalářských studijních programech stavební fakulty (vytápění, vzduchotechnika, zdravotechnice instalace, energetický audit budov)
 • konzultant diplomových prací studentů magisterského studijního programu
 • lektor odborných kurzů „letní škola TZB“
 • lektor odborného kurzu "Národní kalkulační nástroj pro hodnocení energetické náročnosti budov"
 • lektor odborného kurzu pro Metrostav a.s. v oblasti technických zařízení budov
 • lektor odborných kurzů pořádaných oblastními kancelářemi ČKAIT v oblasti problematiky hodnocení energetické náročnosti budov

 • Věda a výzkum

  07/2003 – 12/2004 projekt HOPE
  Health optimisation protocol for energy-efficient buildings v rámci 5.RP Evropské unie pro výzkum, technologický vývoj a demonstrace, energie, životní prostředí a udržitelný rozvoj

  2005 CEZ MSM 6840770005 - Vliv energetických opatření na kvalitu vnitřního prostředí

  03/2006 – 10/2006 Grant MPO ČR - Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie
  V rámci části „A“ Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie - tvorba a vývoj výpočetního nástroje metodiky jednotného hodnocení energetické náročnosti budov pro vyhlášku MPO č. 148/2007 Sb..

  04/2006 – dosud VZ 03 (MSM6840770003) Rozvoj algoritmů počítačové mechaniky a jejich aplikace v inženýrství

  10/2006 – dosud Vývoj výpočetního nástroje NKN pro hodnocení energetické náročnosti budov Výzkum v oblasti hodnocení energetické náročnosti budov, vývoj a průběžné aktualizace výpočetního nástroje pro hodnocení energetické náročnosti budov NKN - volně ke stažení zde.
  Poslední aktualizace: 14. 05. 2019