Zaměstnanci a studenti PhD na katedře TZB

doc. Ing. Vladimír Jelínek, CSc.
doc. Ing. Vladimír Jelínek, CSc.
Místnost: A224
Telefon: 224 357 108
e-mail:

Adresa:
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta stavební
Katedra technických zařízení budov K11125
Thákurova 7
166 29 Praha 6
Konzultace v semestru
Den konzultace Čas konzultace Poznámka
pondělí 11:00 - 12:00 27.3.2017 se konzultace konají 9:00 až 10:00 h
středa 13:00 - 14:00  


Informace o výuce
Středa 5.4.2017 - 9:00 - 11:00 - promoce Betlémská kaple (konzultace projektů neprobíhají)
Poslední aktualizace: 04. 04. 2017