Zaměstnanci a studenti PhD na katedře TZB

doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D.
doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D.
Místnost: A225
Telefon: 224 357 107
e-mail:

Adresa:
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta stavební
Katedra technických zařízení budov K11125
Thákurova 7
166 29 Praha 6
Konzultace v semestru
Den konzultace Čas konzultace Poznámka
pondělí 13:00 - 14:00 Pozor 18.2. 12:30-13:30

Přednášky: Informace o výuce
Projekty:
Odevzdání projektů do konce 2 týdne výuky daného semestru.
Zadání projektů po individuální dohodě, rámcová témata jsou uváděna u jednotlivých předmětů.

124SPB1 - Skupina A438 Tywoniak, Mertenová, Černý
Konzultace proběhnou v těchto termínech:
24.10.2018 10:00
7.11.2018 10:00
28.11.2018 10:00
12.12.2018 10:00-12:00
Věda a výzkum
Reserach project are on the separate page.
Poslední aktualizace: 18. 02. 2019