Zaměstnanci a studenti PhD na katedře TZB

Ing. Kateřina Kubrichtová
Ing. Kateřina Kubrichtová
Místnost: As126
Telefon: 224 357 119
e-mail:

Adresa:
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta stavební
Katedra technických zařízení budov K11125
Thákurova 7
166 29 Praha 6
Konzultace v semestru
Den konzultace Čas konzultace Poznámka
pondělí 15:00 - 16:00 nebo po vzájemné domluvě

Cvičení: 

Poslední aktualizace: 04. 10. 2018