Zaměstnanci a studenti PhD na katedře TZB

Ing. Zuzana Veverková, Ph.D.
Ing. Zuzana Veverková, Ph.D.
Místnost: A226
Telefon: 224 357 106
e-mail:

Adresa:
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta stavební
Katedra technických zařízení budov K11125
Thákurova 7
166 29 Praha 6
Konzultace v semestru
Den konzultace Čas konzultace Poznámka
pondělí 00:00 - 00:00  
pondělí 13:30 - 15:30 pouze diplomové práce (only diploma theses)
úterý 08:30 - 09:30  

Přednášky: Poslední aktualizace: 07. 11. 2017