Zaměstnanci a studenti PhD na katedře TZB

Ing. arch. Vojtěch Mazanec, Ph.D.
Ing. arch. Vojtěch Mazanec, Ph.D.
Místnost: A124
Telefon: 224357115
e-mail:

Adresa:
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta stavební
Katedra technických zařízení budov K11125
Thákurova 7
166 29 Praha 6
Cvičení: 

Poslední aktualizace: 07. 04. 2021