Studentská vědecká odborná činnost

  Jméno soutěžícího Vedoucí práce Název práce - sekce TZB Fakultní kolo Mezinárodní kolo

   r. 2012

Bc.  Kohoutková Alžběta 1.r. MS
Ing.M. Urban, PhD.
Kvalita vnittřního prostředí  kancelářských a výukových prostor budovy Stavební fakulty
 1.  -
 Bc. Marešová Martina 1.r. MS
Ing.I.Koubková, PhD.
Energetické piloty
 2. 2.
Drahňovská Kateřina 4.r. BS
Ing.M. Urban, PhD. Problematika návrhu cirkulace teplé vody
 3. -
r. 2011 Bc. Dobiášová Lucie 1. r. MS Ing. D. Adamovský, PhD. Měření kvality vnitřního prostředí v kinosále 1. -
Bc. Bochezová Markéta 1. r. MS prof. Ing. K. Kabele, CSc.
Ing. D. Adamovský, PhD.
Infratopení - zázračné topení? 2. -
Bc. Dlabíková Marie 1. r. MS Ing. D. Adamovský, PhD. Intenzita sálání při stropním vytápění kapilárními rohožemi 3. -
r. 2010 Bc. Šestáková Zuzana 1. r. MS prof. Ing. K. Kabele, CSc. Revitalizovaná nákladní loď Josef Boček. Snížení spotřeby energie, studie využitelnosti tepelného čerpadla. 1. 3.
Bc. Zavoralová Pavla 1. r. MS prof. Ing. K. Kabele, CSc. Využití PCM pro stabilizaci vnitřní teploty. 2. -
Pelánová Zuzana 4. r. BS Ing. B. Garlík, CSc. Úspora energie ve školách pomocí renovace stávajících osvětlovacích soustav v souladu s platnou legislativou. 3. -
r. 2009 Bc. Vavřinová Kristýna, Bc. Svoboda David, Bc. Šmídek Antonín 1. r. MS prof. Ing. K. Kabele, CSc.
Doc. Ing. K. Papež, CSc.
Testování systému větrání v konferenčním sále Národní technické knihovny. 1. 2.
Mikulčík Miloslav 4. ročník, BS Ing. B. Garlík, CSc. Metody a řízení osvětlování, architektonická vizualizace. 2. -