Spolupráce s praxí

Možnosti spolupráce firem, organizací či jednotlivců z řad podnikatelů a živnostníků s katedrou TZB  jsou velmi různorodé. Jedná se zejména o následující oblasti:

Výzkum a vývoj

  • realizace smluvního výzkumu dle požadavků firem
  • využití moderní přístrojové techniky (více viz Věda a výzkum)
  • řešení společných projektů výzkumu a vývoje
  • řešení technických problémů praxe v rámci doktorských prací
  • konzultační činnost

Odborné služby

  • expertní posudky a analýzy dle požadavků zadavatele

Vzdělávání

  • realizace exkurzí studentů ve firmách a dalších organizacích
  • řešení technických problémů praxe v rámci bakalářských a diplomových prací
  • profesní vzdělávání podle potřeb firem
  • výměna zkušeností a poznatků prostřednictvím odborných seminářů a konferencí

Realizované projekty

Objednatel Předmět smlouvy rok
Vaillant Group Czech s.r.o. 16 odborných přednášek na téma "Předpisy, normy a směrnice pro technická zařízení budov v evropském kontextu" 2011
VPÚ Deco Praha a.s. Rekonstrukce historické budovy Národního muzea 2011
Hennlich Industrietechnik spol.s r.o. Analýza prototypů panelů pro nízkoteplotní sálavé vytápění a vysokoteplotní sálavé chlazení 2011
Office Center Stodůlky BETA a.s. Expertní posudek - vyhodnocení tepelného komfortu na základě dynamického modelu energetického chování budovy 4B KB - Stodůlky 2011
Zipp Bratislava spol. s r.o. Znalecký posudek systému vytápění pro stavbu "JE MOCHOVCE" 3. a 4. blok 2011
Bytové družstvo Na záhonech Termovizní měření 2010
Vaillant Group Czech s.r.o. 16 odborných přednášek na téma "Předpisy, normy a směrnice pro technická zařízení budov v evropském kontextu" 2010
Masarykova univerzita Stanovení referenčních parametrů a úprava výpočetního nástroje NKN pro potřeby výběru dodavatele stavby 2010
Subterra a.s. Termovizní měření 2010
Pražská teplárenská a.s. Technicko-právní analýza problematiky mikrobiologického znečištění TV se zaměřením na legionelu 2010
Mandík, a.s. Měření infrazářičů 2010
Metrostav a.s. Kurz celoživotního vzdělávání "Technická zařízení budov" 2010
Uměleckoprůmyslové museum v Praze Expertní posudek - zpracování dynamického modelu energetického chování objektu Centrálního depozitáře UPM 2010
Mandík, a.s. Měření infrazářičů 2009
Metrostav a.s. Posudek vybrané části úprojektové dokumentace vnitřní kanalizace objektu CITY MOST 2009
Pražská teplárenská a.s. Rozhodovací studie pro stanovení odpovědnosti za parametry teplé vody uvnitř objektu 2009
Metrostav a.s. Kurz celoživotního vzdělávání "Technická zařízení budov" 2009
Praha West Investment k.s. Studie : Řešení vstupů do hypermarketů Globus z hlediska interakce vnějšího a vnitřního prostředí 2009
Skanska, a.s. Hodnocení energetické náročnosti objektu BC Smíchov 2009
Subterra a.s. Kontrola těsnosti ÚT termokamerou 2009
SČP Net, s.r.o. Provedení simulačních výpočtů tepelných ztrát vxbraných objektů 2009
TÜV SÜD Czech s.r.o. Zajištění školení "Národní kalkulační nástroj" 2009
Vaillant Group Czech s.r.o. Zajištění odborných přednášek pro projektanty 2009
Hennlich Industrietechnik spol.s r.o. Výzkum a vývoj velkoplošných sálavých systémů pro vytápění a chlazení 2009
Metrostav a.s. Kurz celoživotního vzdělávání "Technická zařízení budov" 2008
Český plynárenský svaz Odborný posudek revize TPG 704 01 2008
Metrostav a.s. Expertní posudek úniků topné vody ze systémů topení - DFN Motol 2008
Metrostav a.s. Expertní posudek úniků topné vody ze systémů topení - Obytný dům 2008
Skanska Nordica, s.r.o. Energetická náročnost budovy 2008
Vaillant Group Czech s.r.o. Zajištění odborných přednášek pro projektanty 2008
Quarta Architektura, s.r.o. Energetická náročnost budovy - 3 typové bytové domy 2008
Metrostav a.s. Kurz celoživotního vzdělávání "Technická zařízení budov" 2007
Vaillant Group Czech s.r.o. 16 odborných přednášek na téma "Předpisy, normy a směrnice pro technická zařízení budov v evropském kontextu" 2011
VPÚ Deco Praha a.s. Rekonstrukce historické budovy Národního muzea 2011
Hennlich Industrietechnik spol.s r.o. Analýza prototypů panelů pro nízkoteplotní sálavé vytápění a vysokoteplotní sálavé chlazení 2011
Office Center Stodůlky BETA a.s. Expertní posudek - vyhodnocení tepelného komfortu na základě dynamického modelu energetického chování budovy 4B KB - Stodůlky 2011
Zipp Bratislava spol. s r.o. Znalecký posudek systému vytápění pro stavbu "JE MOCHOVCE" 3. a 4. blok 2011
Bytové družstvo Na záhonech Termovizní měření 2010
Vaillant Group Czech s.r.o. 16 odborných přednášek na téma "Předpisy, normy a směrnice pro technická zařízení budov v evropském kontextu" 2010
Masarykova univerzita Stanovení referenčních parametrů a úprava výpočetního nástroje NKN pro potřeby výběru dodavatele stavby 2010
Subterra a.s. Termovizní měření 2010
Pražská teplárenská a.s. Technicko-právní analýza problematiky mikrobiologického znečištění TV se zaměřením na legionelu 2010
Mandík, a.s. Měření infrazářičů 2010
Metrostav a.s. Kurz celoživotního vzdělávání "Technická zařízení budov" 2010
Uměleckoprůmyslové museum v Praze Expertní posudek - zpracování dynamického modelu energetického chování objektu Centrálního depozitáře UPM 2010
Mandík, a.s. Měření infrazářičů 2009
Metrostav a.s. Posudek vybrané části úprojektové dokumentace vnitřní kanalizace objektu CITY MOST 2009
Pražská teplárenská a.s. Rozhodovací studie pro stanovení odpovědnosti za parametry teplé vody uvnitř objektu 2009
Metrostav a.s. Kurz celoživotního vzdělávání "Technická zařízení budov" 2009
Praha West Investment k.s. Studie : Řešení vstupů do hypermarketů Globus z hlediska interakce vnějšího a vnitřního prostředí 2009
Skanska, a.s. Hodnocení energetické náročnosti objektu BC Smíchov 2009
Subterra a.s. Kontrola těsnosti ÚT termokamerou 2009
SČP Net, s.r.o. Provedení simulačních výpočtů tepelných ztrát vxbraných objektů 2009
TÜV SÜD Czech s.r.o. Zajištění školení "Národní kalkulační nástroj" 2009
Vaillant Group Czech s.r.o. Zajištění odborných přednášek pro projektanty 2009
Hennlich Industrietechnik spol.s r.o. Výzkum a vývoj velkoplošných sálavých systémů pro vytápění a chlazení 2009
Metrostav a.s. Kurz celoživotního vzdělávání "Technická zařízení budov" 2008
Český plynárenský svaz Odborný posudek revize TPG 704 01 2008
Metrostav a.s. Expertní posudek úniků topné vody ze systémů topení - DFN Motol 2008
Metrostav a.s. Expertní posudek úniků topné vody ze systémů topení - Obytný dům 2008
Skanska Nordica, s.r.o. Energetická náročnost budovy 2008
Vaillant Group Czech s.r.o. Zajištění odborných přednášek pro projektanty 2008
Quarta Architektura, s.r.o. Energetická náročnost budovy - 3 typové bytové domy 2008
Metrostav a.s. Kurz celoživotního vzdělávání "Technická zařízení budov" 2007

hd indian porn movies free download sunny leone blue film xxx free xxx sexy video indian sex xxx tube com sunny leone xxx fuck video www xxxx porn video sunny leone free download sex video www com english sex video xxx porno gratis com Mom and son sex in 69 position indian porn videos xnxx