Projekční podklady a pomůcky - Příklad zakreslení schématu dvoutrubkové etážové soustavy


Převzato z publikace Sešit projektanta č. 2 Výkresová dokumentace ve vytápění, Bašta a kol., Společnost pro techniku prostředí Praha 1999