Projekční podklady a pomůcky - Příklad zakreslení stavebních úprav v půdorysu kotelny


Převzato z publikace Sešit projektanta č. 2 Výkresová dokumentace ve vytápění, Bašta a kol., Společnost pro techniku prostředí Praha 1999