Projekční podklady a pomůcky - Struktura technické zprávy pro kanalizaci

TECHNICKÁ ZPRÁVA - KANALIZACE

 1. ÚVOD
  • umístění objektu
  • majitel objektu
  • popis objektu
  • popis provozu v objektu
  • počet osob v objektu
 2. PODKLADY
  • výkresová dokumentace
  • textová část
  • průzkum
 3. NAPOJENÍ
  • stoka x žumpa x čistírna
 4. PŘÍPOJKA
  • vedení
  • materiál
  • profil
  • sklon
  • vzdálenosti mezi přípojkami
  • objekty na přípojce
 5. VNITŘNÍ ROZVODY
  • připojovací potrubí
  • odpadní potrubí
  • větrací potrubí
  • svodné potrubí
 6. ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY
  • popis, počet , umístění
  • specifikace pro tělesně postižené
 7. MATERIÁL
  • spojování
  • izolace
 8. ČIŠTĚNÍ KANALIZACE
  • umístění
 9. PŘEČERPÁNÍ
 10. OCHRANA PROTI VZDUTÉ VODĚ
 11. VÝPOČTY
  • množství splaškové vody
  • množství dešťové vody
  • výpočtový průtok
 12. ZÁVĚR
  • podmínky uvedení do provozu
  • předpisy a normy