Projekční podklady a pomůcky - Potřeba teplé vody (ČSN 06 0320) - tabulky pro dimenzování zařízení

Zásady pro navrhování - tabulky

Charakteristiky výtoků Tab. č.1
Parametr Značka Jednotka Baterie
umyvadlo dřez sprcha vana
Teplota na výtoku t4 oC 40 55 – 801) 40 40
Průtok vody o teplotě t4 na výtoku Uv dm3 . s-1 0,06 0,08 0,095 0,2
m3 . h-1 0,21 0,30 0,34 0,20
Přítok TUV 550C do výtoku U0 dm3 . s-1 0,04 0,08 0,065 0,13
m3 . h-1 0,14 0,30 0,23 0,47
Tepelný výkon přítoku TUV qv kW 7,3 15,7-24,4 12,0 24,6
1) Pouze pro sterilizaci nádobí.

 

Potřeba TUV o teplotě t3 = 55° C 1) Tab. č2

Činnost

Doba dodávky t d Objem dávky Vd Teplo v dávce E2
sec hod dm3 m3 kWh
Mytí osob
Umyvadlo Uo = 0,14 m 3. h-1
50 0,014

2

0,002

0,10

mytí rukou
mytí těla 260 0,071 10 0,010 0,52
Sprcha Uo = 0,23 m 3. h-1 400 0,110 25 0,025 1,32
Vana Uo = 0,47 m 3. h-1 300 0,085 40 0,040 2,10
(délka vany 1600 mm) 610 0,170 80 0,080 4,20
Mytí nádobí
Pouze výdej jídel
Uo = 0,30 m 3.4 h-1
t4 = 55 až 80 ° C
na jedno jídlo
1 0,001 0,05
Vaření + výdej 2 0,002 0,10
Mytí podlahy + úklid Uo = 0,30 m 3. h-1 t4 = 55 ° C na 100 m2 20 0,020 1,05
1) Objem teplé vody o teplotě 40° C připravený smíšením se studenou vodou je 1,5 násobný

 

Potřeba TUV pro 1 osobu a den v bytovém objektu Tab. č 4
Parametr Značka Jednotka baterie
umyvadlo dřez sprcha Vana
Počet dávek nd - 3 0,8 1 0,3
Objem dávek Vd m3 0,03 0,002 0,025 0,025
Teplo v dávkách Ed KWh 1,5 0,1 1,3 1,4
Součet objemu dávek V2p m3 0,082
Součet tepla v dávkách E2p kWh 4,3

 

Součinitel současnosti pro bytové objekty Tab. č 5
Počet bytů nb 10 50 100 150 200 250
Součinitel současnosti s 0,85 0,41 0,28 0,24 0,21 0,2

 

Bilance potřeby TUV a tepla Tab.č 3
Druh objektu Měrná jednotka Činnost Spotřeba
V2p
Teplo
E2p
Součinitel
současnosti s
m3.per.-1 kWh.per.-1
Stavby pro bydlení 1 osoba umývání
vaření
úklid
0,082 4,3 do 35 os.= 1,0
až 1000 os.=0,2
viz tabulku 5
Stavby pro

dočasné ubyt.

Internáty

Svobodárny

hotely

1 osoba
1 osoba
1 osoba
sprchy
umývání
vany
0,06
0,1
2,5
3,5
internát = 1,0
Svobodárna = 0,6
Hotel do 50 lůžek = 1,0
přes 50 lůžek = 0,8
  100 m2 úklid 0,02 0,8  
Školy 1 žák umývání 0,02 0,8 podle vybav.0,2-1,0
100 m2 úklid 0,02 0,8 Úklid = 1,0
Zdravotnictví
polikliniky
1 vyšetřený umývání včetně personálu 0,02 0,7 1,0
nemocnice 1 lůžko umývání ležící
0,02
0,7 mytí = 1,0
1 lůžko umývání + sprcha chodící
0,05
1,8 mytí + 1sprcha = 1,0
1 lůžko umývání včetně personálu 0,25 10 1)komplexní
činnost = 1,0
domovy důchodců 1 lůžko umývání včetně personálu 0,2 7 komplexní činnost = 1,0
ozdravovny 1 lůžko umývání včetně personálu 0,1 3,5 komplexní činnost = 1,0
kojenecké ústavy 1 dítě umývání včetně personálu 0,125 5 komplexní činnost = 1,0
jesle, dětské domovy 1 dítě umývání včetně personálu 0,07 2,5 komplexní činnost = 1,0
  100 m2 úklid 0,02 0,8 úklid = 1,2– 1,5
Očistné lázně 1 osoba 2 x sprcha + vana 0,16 6,5 1,0
100 m2 úklid 0,02 0,8 úklid = 1,2
Vaření a mytí nádobí
jen výdej
1 jídlo Mytí jídelního nádobí 0,001 -80° C 0,1 Bez myčky nádobí = 1,0
S myčkou nádobí = 0,5
malý sortiment jídel
příprava a výdej
restaurační provoz
1 jídlo Mytí varného a jídelního nádobí 0,0015-80° C 0,15 Bez myčky nádobí = 1,0
S myčkou nádobí = 0,7
1 jídlo 0,002 -80° C 0,2 S myčkou nádobí = 0,8
100 m2 úklid   0,8 úklid = 1,0
Sociální zařízení podniků a sportovních zařízení 1 os./sm umyvadla 0,02 0,8 1,0
1 os./sm sprchy 0,04 1,4 1,0
100 m2 úklid 0,02 0,8 úklid = 1,0

Součinitel prodloužení doby dodávky pd : čistý provoz 1 ; špinavý provoz 1,5 ; značně špinavý provoz 2.
1) Pod pojmem komplexní činnost se rozumí umývání osob, umývání nádobí a úklid.