Projekční podklady a pomůcky - Návrh zařízení plynové kotelny a spotřeba paliva

PLYNOVÉ VYTÁPĚNÍ

Tato část slouží pro návrh plynových kotelen v návaznosti na přípravu teplé užitkové vody.

Plynové kotelny se dle ČSN 07 0703 dělí na:

  • kotelny III. kategorie se jmenovitým výkonem kotlů v kotelně nižším než 0.5 MW
  • kotelny II. kategorie se jmenovitým výkonem kotlů v kotelně nad 0.5 MW a nižším než 3.5 MW
  • kotelny I. kategorie se jmenovitým výkonem kotlů v kotelně nad 3.5 MW

V budovách se navrhuji zpravidla kotelny III. kategorie vynímečně II. kategorie

Návrh plynové kotelny III. kategorie

Návrh plynových kotlů
Návrh kotlů provádíme na tzv. přípojnou hodnotu, což je vyšší hodnota z kriterii:Poznámka - Pro QVYT,h < 30 kW je vhodné zvážit, která z hodnot je dominantní.
Návrh se zpravidla provádí pouze na maximální hodnotu. Pokud navrhujeme rychloohřívací kotle, je upřednostněna příprava TUV.

Kotle navrhujeme zhruba podle těchto zásad:
QPŘÍP d 100 kW - navrhujeme jeden kotel
QPŘÍP = 100 až 200 kW - stačí jeden, ale je vhodné zvážit dle soustavy a typu kotle (max. však 2)
QPŘÍP e 200 kW - navrhujeme alespoň 2 kotle

 

Stanovení bilance potřeby paliva
Spotřeba paliva - hodinová
- vyplývá z technických údajů plynového kotle

Spotřeba paliva - roční


QBC, QBR - potřeba tepla hodinová, roční [MWh/časový usek]
H - výhřevnost paliva (zemni plyn H = 33.9 MJ/m3
η - účinnost zařízení (η = 0.7 až 0.85)