Projekční podklady a pomůcky - Tabulka pro výpočet otopné soustavy (vzor)

Tabulka pro výpočet teplovodní dvoutrubkové otopné soustavy dle výpočtového schématu

 

Označení větve  
Oběh (nucený - přirozený)  
Teplotní spád   °C
Převýšení h   m
Účinný vztlak Δp   Pa
 
Tlak čerpadla Δpč   Pa
Celkem účinný tlak Δpp   Pa
Dispoziční tlak na začátku větve Δpdisp   Pa
Měrný tlakový spád pro ležatý rozvod R1   Pa/m
  pro stoupačku R2   Pa/m

 

Z projektu Návrh z tabulky Výpočet
Úsek Přenášený
výkon
[W]
Hmotnostní
průtok
[kg/h]
Délka
úseku l
[m]
DN w
[m/s]
R
[Pa/m]
∑ξ
[-]
R . l
[Pa]
Z
[Pa]
R . l + Z
[Pa]
1
                 
1'                  
2                  
2'                  
3                  
3'                  
4                  
4'                  
5                  
5'                  
6                  
6'                  
7                  
7'                  
8                  
8'                  
 
∑l   ∑(R . l + Z)  
Δp = Δpdisp- ∑(R . l + Z)  
Trvalá regulace (škrcení)  

 

Úsek Druh vřazeného odporu ξ
[-]
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
∑ξ  
Potrubní síť Rychlost
w
[m/s]
Měrná tlaková ztráta
R
[Pa/m]
uvnitř obytných budov
přípojky k OT a stoupačky
0,3 až 0,7 60 až 100
uvnitř obytných budov
horizontální rozvodné potrubí
0,8 až 1,5 110 až 200
vně obytných budov
u CZT
2,0 až 3,0 200 až 400
uvnitř průmyslových objektů
přípojky k OT a stoupačky
0,8 až 2,0 110 až 250
vně průmyslových objektů
u CZT
2,0 až 3,0 200 až 400


Výpočet měrného tlakového spádu R [Pa/m]

Download tabulky pro výpočet teplovodní dvoutrubkové otopné soustavy ve formátu xls (ZIP 4.4 kB)