Laboratoř mIEQ

mIEQ Lab  -  Mobilní laboratoř pro monitorování a analýzu vnitřního prostředí budov

Laboratoř je vybavena pro komplexní monitoring a analýzu jednotlivých složek vnitřního prostředi – tepelného komfortu, kvality vzduchu včetně iontů, akustického a světelného  mikroklimatu, elektromagnetických polí a psychického mikroklimatu.  Naměřená a z dotazníků získaná  data jsou zpracovávána  a vyhodnocována vlastní certifikovanou metodikou HAIEQ ( Holistic Assesment of Indoor Environmental Quality), jejíž výstup poskytuje holistický pohled na stav vnitřního prostředí v posuzovaném prostoru a  indikuje problémová místa.

Laboratoř je vybavena  přístrojovou technikou pro dlouhodobý monitoring in situ se vzdáleným přístupem nebo dataloggery; dále mobilními přístroji pro krátkodobá měření.

  • V oblasti tepelného komfortu  monitorujeme a zaznamenáváme teplotu vzduchu, výslednou teplotu, relativní vlhkost, rychlost proudění  vzduchu systémem SWEMA a termografické snímání povrchových teplot.
  • Vzduch analyzujeme z hlediska aerosolů a částic  prachoměrem s analýzou částic PM10, PM5, PM2,5 a PM1. Plynné škodliviny v ovzduší analyzujeme  fotoakustickým analyzátorem plynů Lumasense 1412i Photoacoustic Gas Monitor , který kontinuálně až na 6 místech  měří koncentrace CO2, CO, TVOC, SF6,Formaldehyd a vodní páry, dále pro dlouhodobá měření používáme dataloggerů Wöhler Raumklima CDL 210/KM 410. Koncentraci vzdušných iontů monitorujeme Air Ion Counter AIC2.
  • Laboratoř vybavena hlukoměrem pro základní průzkum akustického mikroklimatu a mobilní aplikací  pro detekci infrazvuku. Světelné mikroklima je analyzováno špičkovým spektrometrem Uprtek MK350S Premium.
  • Unikátní je vybavení sadou exposimetrů EMESPY Evolution  pro analýzu a střednědobý monitoring elektromagnetických polí  ve frekvencích  FM, TV3, TETRA, TV4 & 5, WiFi 5G,  LTE 800, GSM, DCS, DECT, UMTS, WiFi 2G, LTE 2600.
  • Dotazníkové průzkumy jsou řešeny na platformě Survio, umožňující elektronickou distribuci dotazníků i v provozech se zabezpečenou počítačovou sítí.
  • Součástí certifikované metodiky je pro vyhodnocování naměřených a získaných dat vlastním sw VISIEQ , určený pro datacleaning, processing a visualizace i velkých datových souborů.  Přístroje a metodika mohou být použity i jednotlivě pro dílčí hodnocení jednotlivých složek prostředí nebo např. pro  stanovení intenzity výměny vzduch v místnostech metodou stopovacího plynu.
Reference:
KABELE, K., VEVERKOVÁ Z., DVOŘÁKOVÁ P. Indoor Environmental Quality Analysis of 3D Printed House. 2021. https://www.rehva.eu/rehva-journal/chapter/indoor-environmental-quality-analysis-of-3d-printed-house
KABELE, K., VEVERKOVÁ Z., DVOŘÁKOVÁ P. Kvalita vnitřního prostředí 9.p budovy A Rektorátu ČVUT. 2021 [Výzkumná zpráva]
KABELE, K., VEVERKOVÁ Z., DVOŘÁKOVÁ P. Kvalita vnitřního prostředí ve dvou rodinných domech. 2021 [Výzkumná zpráva]
KABELE, K. et al. Vyhodnocení mikroklimatických podmínek objektu 510 Škoda Auto a.s.. 2019 [Výzkumná zpráva]
KABELE, K. a VEVERKOVÁ, Z. Analýza problematiky bytového větrání - stanovení intenzity větrání ve dvou místnostech vzorového bytu. 2018 [Výzkumná zpráva]
KABELE, K. a VEVERKOVÁ, Z. Analýza obrazu proudění vzduchu ve dvou místnostech vzorového bytu. 2018 [Výzkumná zpráva]
KABELE, K. a VEVERKOVÁ, Z. Studie vnitřního prostředí design. [Výzkumná zpráva] 2018.
KOHOUTKOVÁ, A. a KABELE, K. Analýza příčin vlhkostních problémů a vzniku plísní v bytě. [Výzkumná zpráva] 2017.

 

kontakt: kabele at fsv.cvut.cz


hd indian porn movies free download sunny leone blue film xxx free xxx sexy video indian sex xxx tube com sunny leone xxx fuck video www xxxx porn video sunny leone free download sex video www com english sex video xxx porno gratis com Mom and son sex in 69 position indian porn videos xnxx