Nabídka zaměstnání

  Nabídka zaměstnání   3.5.2018 M&E Manager - Stavební manažer se zaměřením na technické zařízení budov  

3.5.2018 M&E Manager - Stavební manažer se zaměřením na technické zařízení budov


PM Group je architektonická, projekční a manažerská společnost irského původu s více než 40ti letou historií ve světě a 8mi letou historií v České republice a na Slovensku. Zaměřujeme se na průmyslovou i komerční výstavbu a poskytujeme široké spektrum služeb od architektonické a projekční činnosti až po řízení samotné stavby.

Do našeho týmu hledáme kandidáty na pozici: M&E Manager - Stavební manažer se zaměřením na technické zařízení budov

Náplň práce: TZB manažer je řídícím pracovníkem souboru částí TZB při výstavbě. V přípravné fázi spolupracuje s projektovým manažerem a investorem na koordinaci projektové dokumentace, na výběru dodavatelů a jejich nasmlouvání. Spolupracuje na zabezpečení podkladů pro investora jako například nacenění, harmonogramy a zprávy o vývoji projektu. V realizační fázi zabezpečuje technický dozor investora, koordinaci prací, zodpovídá za kontrolu realizovaných prací v jemu svěřených oblastech, za kontrolu plnění dodavatelů a odsouhlasení prací, spolupracuje při předávání jednotlivých částí díla, předání dokladů a odstranění vad a nedodělků, zabezpečuje součinnost při kolaudaci.

Text pracovní nabídky zde